เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

บทความทั่วไป 1,920
เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 บาท สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน สินค้าออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ โดยสามารถใช้จ่ายได้ภายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างสินค้าที่สามารถซื้อได้ เช่น
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ยารักษาโรค
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องมือทำกิน
- บริการต่างๆ เช่น บริการขนส่ง บริการตัดผม บริการซ่อมแซม

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลแล้วเท่านั้น

<< Back

 

แนะนำ
เปิดตัว iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ

The iCon Group เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวหน้า iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ ตอกย้ำความสำเร็จของ iCON FACE Brand’s ต่อจากผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า iCon Face Serum

แนะนำ
ประวัติวันลอยกระทง

สำหรับที่มาของวันลอยกระทงในประเทศไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสันนิษฐานว่า