เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

บทความทั่วไป 2,623
เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 บาท สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน สินค้าออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ โดยสามารถใช้จ่ายได้ภายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างสินค้าที่สามารถซื้อได้ เช่น
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ยารักษาโรค
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องมือทำกิน
- บริการต่างๆ เช่น บริการขนส่ง บริการตัดผม บริการซ่อมแซม

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลแล้วเท่านั้น

<< Back

 

แนะนำ
10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ครองใจผู้คนทั่วโลก ด้วยความน่ารัก ขี้อ้อน และพฤติกรรมขี้เล่นของพวกมัน แต่นอกจาก

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ